O firmie

Ze względu na aptekarskie korzenie doskonale rozumiemy potrzeby naszych klientów, a naszym priorytetem jest ich satysfakcja z wykonywanych przez nas usług. Jesteśmy sprawdzonym i bezpiecznym partnerem, który na bieżąco reaguje na dynamiczne zmiany na rynku farmaceutycznym oraz potrzeby właścicieli aptek. Relacje biznesowe budujemy w oparciu o przejrzyste zasady. Wspieramy niezależne apteki, nie posiadamy własnych aptek, nie konkurujemy z naszymi klientami.

Wspieramy niezależne apteki, nie posiadamy własnych aptek,
nie konkurujemy z naszymi klientami.

Hurtownia Farmaceutyczna Galenica-Panax powstała w 2003 r. po połączeniu poznańskiej hurtowni farmaceutycznej Galenica i spółki Panax ze Szczecina, jednak historia jej działalności sięga jeszcze końca lat 90. W 1998 r. z inicjatywy aptekarzy z terenu Wielkopolski powstała Hurtownia Farmaceutyczna Galenica, która funkcjonowała początkowo pod nazwą Galenica-Pharma. W 2002 r. do pierwszego obiektu, zlokalizowanego w Poznaniu, dołączyły oddziały uruchomione kolejno w Zielonej Górze (2001) i Koninie (2002). W 2006 r. powstała Grupa Galenica-Silfarm, która wkrótce została włączona do Grupy, na czele której stanęła giełdowa spółka Torfarm, a następnie NEUCA.

Galenica-Panax należy do Grupy NEUCA, która prowadzi działalność na styku wielu obszarów rynku ochrony zdrowia, co daje wyjątkowe możliwości rozwoju firmie i jej pracownikom.

Jesteśmy liderem w hurtowej dystrybucji farmaceutyków, która jest naszą najważniejszą działalnością. Równolegle Grupa NEUCA rozwija synergiczne biznesy Mamy pozycję eksperta w wielu ściśle współpracujących w ramach rynku zdrowia segmentach: handlu hurtowym, produkcji farmaceutyków, marketingu, logistyce, zarządzaniu siecią przychodni lekarskich, badaniach klinicznych, telemedycynie, informatyce, reklamie i mediach.

Grupa NEUCA jako jedyna aktywnie wspiera niezależnych aptekarzy, którzy są jej strategicznym partnerem.

Zarząd

DANIEL WOJTKIEWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU